Din resa börjar här och nu

Ledarutveckling
Ledarskap

Ledarskap kan vara både enkelt och komplicerat. Det handlar om att få saker att hända genom andra människor. När du och ditt ledarskap utvecklas vinner alla: individer, teamet, organisationen, omvärlden och resultatet. Som ledare och chef behöver du börja med att förstå dig själ, ditt självledarskap blir avgörande för att nå de resultat du ansvarar för.
Här och nu börjar din viktiga resa – ta steget!

Ledarutveckling

Att följa ett fast strukturerat program för att utveckla sitt ledarskap skapar stabilitet och hållfasthet. Lemon Soul är licensierad att arbeta med EuroAcademys ledarskapsprogram. Ett program med fem moduler, flexibelt att bygga utifrån behov och förutsättningar. Klienten leds genom hela programmet och där ingår månadsvisa coachsamtal med uppföljning och analys. Ledarutvecklingsprogrammet används av företag, myndigheter och organisationer såväl i Sverige som i övriga världen. 

I tillägg till programmet finns även program för självledarskap och personlig utveckling. 

Programmet är för chefer, ledare, blivande/potentiella chefer, ledningsgrupper och hela avdelningar. Mer information finns på euroacademy.se

Ledarskap

För en gynnsam utveckling framåt med ökad måluppfyllelse, glada medarbetare och goda resultat är ledarskapet den enskilt viktigaste faktorn.

Att “ta lead” och leda framåt med fokus och tydlig riktning är inte självklart för många av de ledare och chefer som är verksamma idag. Lemon Soul står för ett modigt, roligt och inkluderande ledarskap – där relationer och resultat är i fokus. Med många års erfarenhet från olika branscher visar Lemon Soul den rätta vägen.

Vi skapar ett upplägg som passar er med både samtal, utmaningar, reflektioner och övningar.

Samarbetspartners

Bolag som kontaktar Lemon Soul för rektorsuppdrag och andra uppdrag: