Utvecklas professionellt eller privat

Coaching

Lemon Soul coachar chefer, ledare och privatpersoner för både professionell, privat och personlig vägledning. Förändringen du behöver i livet, på jobbet eller i karriären är närmare än du kan ana. Coaching är ett kraftfullt verktyg där vi tillsammans jobbar för din utveckling och den förändring du vill uppnå. Lemon Soul erbjuder coaching både online och live.

Jag är coachen som utmanar, pushar och på riktigt får dig att ta steget framåt.

Steget som leder till ett roligt, utmanande och inkluderande ledarskap. Ett ledarskap som utgår från både hjärta och hjärna, professionellt som personligt. Chef- och ledarskap handlar om så mycket mer än en ”roll på jobbet” – allt utgår från dig, de relationer du skapar, hur du uppfattas av andra och att du är på rätt plats. Kort och gott: hur du mår och vad som får dig att blomstra.

Tar också uppdrag genom konsultbolagen KC-group och EuroAcademy. Inom KC-group coachar jag rektorer och lärare och håller även konferenser för personal inom utbildningsområdet. I EuroAcademy är jag licensierad coach och samarbetspartner för deras ledarutvecklingsprogram. 

Privatpersoner

Med värme och engagemang hjälper dig Lemon Soul hitta riktning och kompass i livet. Har du utmaningar i arbetslivet eller privat? Vill du hitta balansen eller passionen i livet? Eller är det dags för förändring? Coaching hjälper dig att få klarhet, kontroll och nå en förbättring. Tillsammans tar vi reda på vart du vill och hur du tar dig dit – och faktiskt tar dig dit.

Förståelsen för att förändringar kan leda till det bättre är lätt men att genomföra dem kan ta tid och också vara svårt på egen hand. Att ta hjälp av en coach är därför en effektiv metod och investering i dig själv som snabbare leder fram till ditt önskade läge.

Coaching är framåtsyftande och det finns en mängd verktyg och övningar att använda. Såväl utmanande som strukturerade och strategiska – allt för att du ska nå ditt syfte med coaching. Vi börjar med ett inledande samtal där vi tillsammans utforskar dina behov och planer för att uppnå hållbara förändringar och resultat i ditt liv.  

Handledning och mentorskap

Lemon Soul handleder grupper inom olika arbetsområden. Kan vara rektorer, lärare, chefer, ledare och arbetslag. 

Som kompetent, professionell, erfaren och rutinerad rektor, är jag den mentor och stöd en ny rektor eller chef/ledare kan behöva. Mentorskapet sker både på plats och också digitalt. Ett mentorskap skräddarsys i samråd med kunden.

Företag

Som företag kan ni ta hjälp av Lemon Soul för coaching åt specifika medarbetare, avdelningar eller en grupp anställda som vill och behöver utvecklas professionellt. Vi erbjuder även planering och genomförande av studie- och utbildningsdagar, grupputvecklingsmöten och workshops.

Samarbeten

Inom KC-group coachar jag rektorer och lärare och håller även konferenser för personal inom utbildningsområdet. I EuroAcademy är Lemon Soul licensierad coach och samarbetspartner för deras ledarutvecklingsprogram. 

vad våra kunder säger

”Under hösten har jag vid fem tillfällen fått den stora glädjen att prata med dig i telefon i coachingssamtal. Första gången var mitt huvud en enda röra. Efter samtalen kändes det skönt att ha fått sortera ut tankar och höra vad det är som händer i mig egentligen. Jag var i ett läge där det var många stora saker på gång i mitt liv. Andra samtalet hade allt plötsligt lagt sig, och jag var hur lugn som helst i kroppen. Och då pratade vi om hur det känns, och lite framtidsplaner.”

”Det har varit otroligt bra att ha haft samtalen att se fram emot, dels för att jag vetat att även om jag gått och tänkt på vissa saker och inte vetat riktigt var jag ska göra av mina tankar, så har jag vetat att jag kommer att få prata med dig snart. Och så har det varit. Det är en ynnest att få berätta om sådant som rör sig i huvudet, och få kloka motfrågor från dig, fast du inte har svaren. De har jag ju själv. ”

“Jag vill tacka dig för den här tiden. Det har varit inspirerande och givande med en hög profession från din sida. Det är viktigt att ha ett professionellt arbetssätt och det har jag sett hos dig. Efter närmare 30 år i branschen är det ett hårt arbete att försöka höja statusen i detta yrke. Om det fanns fler chefer som du, skulle det gå betydligt lättare.”

Samarbetspartners

Bolag som kontaktar Lemon Soul för rektorsuppdrag och andra uppdrag: